เข้าสู่ ป่าก๋อยพม่าเชียงใหม่.คอม

ลำปำฟาร์มจำกัด สารภี ช. ซุ้มศิริกัลยา ฟาร์ม หนุ่มเชียงใหม่ พลุนำชัย ประทัดนำโชค ฟาร์มไก่ใต้
ซุ้ม ครูนันท์  ซุ้ม ช.รุ่งเรือง โดยหนุ่ยเชียงใหม่ หนุ่มเกาหลีฟาร์ม โดย นพ เกาหลี ซุ้มเพชรคนคำ เชียงใหม่ โดย อิสระ คนคำ

มาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสายพันธุ์ไก่ชนทุกๆสายพันธุ์และสามาร ถรายงานผลไก่ชนทุกสนามได้ที่เวป
ป่าก๋อยพม่าเชียงใหม่ดอทคอมส่วน ผมก็จะรายงานผลการชนของสนามต่าง ๆ
ในจังหวัดเชียงใหม่,ลำพูนหรือทางทีมงาน สารภี ช.เดินสายตีทั่วประเทศ
ก็จะมารายงานให้เพื่อนๆสมาชิกใน เวปสามารถแลกเปลี่ยซื้อขายได้แบ บฉันท์มิตร

ลำปำฟาร์มจำกัด สารภี ช. ซุ้มศิริกัลยา ฟาร์ม หนุ่มเชียงใหม่  พลุนำชัย ประทัดนำโชค ฟาร์มไก่ใต้  ซุ้มเพชรคนคำ เชียงใหม่ โดย อิสระ คนคำ หนุ่มเกาหลีฟาร์ม โดย นพ เกาหลี  ซุ้ม ช.รุ่งเรือง โดยหนุ่ยเชียงใหม่  ซุ้ม ครูนันท์